ـ هیچ‌ گاه تسلیم نا امیدی نشوید.

 ( رتشیله)

ـ اگر روزگاری شأن و مقامت پایین آمد ناامید نشو زیرا آفتاب هر روز غروب پایین می‌رود تا بامداد دیگری بالا بیاید. 

  (افلاطون)

ـ امید بهترین دارو برای بیماری شكست است. این دارو را به هر قیمتی تهیه كنید.

ـ امید داروئی است كه شفا نمی‌دهد اما درد را قابل تحمل می‌كند.

( مارسل آشار)

ـ چكیده دانش‌های آدمی دو كلمه است. صبر و امیدواری               

 ( الكساندر دوما)

ـ  ركود در زندگی مرگ تدریجی است.              

  ( افلاطون)

ـ آن باش كه هستی و آن شو كه توان بودنت هست.      

 ( رابرت لویی استیونسون)

ـ آنچه پیش از مرگ آدمی را می‌كشد نومیدی است.

ـ اگر سر مشكلات را بزنید بقیه آن شكلات می‌شود.

ـ با این همه رنگهای زیبا و تماشایی كه در جهان هست مایه شرمساری است اگر بخواهیم هر چیز را سیاه یا سفید ببینیم.

 ( دنیس. ر. لیتل)

ـ تاریك‌ترین ساعت پیش از طلوع آفتاب فرا می‌رسد.

 ( پائولو كوئیلو)