آیین عشق و زندگی به سبک کامپیوتری 

 

1-    در زندگی و معاشرت با دیگران، نرم افزار باشیم، نه سخت افزار.

 

2-      برای پسوند فایل زندگی اجتماعی و خانوادگی، از سه کاراکتر

 

"ع"،"ش"،"ق"، استفاده کنیم نه چیز دیگر.

 

3-       هیچ گاه قفل سی دی قلب مردم را نشکنیم که "تا توانی

 

دلی بدست آور، دل شکستن هنر نمی باشد".

 

4-      چنانچه در کاری شکست خوردیم، آن را 

 

“Shut Down” نکنیم بلکه آن را “Restart” کنیم.

 

5-      برای مانیتور زندگی مان، بک گراند (Background) سبز یا

 

آبی را در نظر بگیریم نه سیاه یا دودی.

 

  6- برای سیستم قلبمان از مانیتورهای تخت و صاف (Flat)

 

 استفاده کنیم.