یادت باشه که من فکر نمیکنم که تو از من باهوش تری، OK؟

  در ادامه این مطلب 4 تا سوأل هستش. باید اونها رو سریع جواب بدی.

  حق فکرکردن نداری، حالا بزار ببینیم، چقدر باهوش هستی.

  سوأل اول :

  فرض کنید در یک مسابقه دوی سرعت شرکت کرده اید. شما از نفر

 دوم سبقت میگیرید حالا نفر چندم هستید؟

  پاسخ:

  اگر پاسخ دادید که نفر اول هستید، کاملاً در اشتباه هستید! اگر شما

  از نفر دوم سبقت بگیرید، جای او را می گیرید و نفر دوم خواهید بود.

  سعی کن سوأل دوم را حتما جواب میدی.

  برای پاسخ به سوأل دوم، باید زمان کمتری را نسبت به سوأل اول فکر

  کنی..

  سوأل دوم:

  اگر شما توی همون مسابقه از نفر آخر سبقت بگیرید،نفرچندم خواهید

  شد؟

  جواب:

  اگر جواب شما این باشه که شما یکی مانده به آخر هستید، باز هم در

  اشتباهید. بگید ببینم شما چه طور می تونید از نفر آخر سبقت بگیرید؟؟

  (اگر شما از نفر آخر عقب ترباشید، خوب شما نفر آخر هستید و از  

  خودتون می خواهید سبقت بگیرید؟؟؟؟)

  شما در این مورد خیلی خوب کار نمی کنید، نه؟

  سوأل سوم:

  ریاضیات فریبنده!!! این سوأل رو فقط ذهنی حل کنید. از قلم و کاغذ و

  ماشین حساب استفاده نکنید.

  عدد 1000 رو فرض کنید. 40 رو به اون اضافه کنید. حاصل رو با یک

 1000دیگه جمع کنید. عدد 30 رو به جواب اضافه کنید. با یک هزاردیگه

  جمع کنید. حالا20 تا دیگه به حاصل جمع، اضافه کنید. 1000 تای دیگه

  جمع کنید و نهایتاً 10 تا دیگه به حاصل اضافه کنید. حاصل جمع بالا

  چنده؟

  به عدد 5000 رسیدید؟ جواب درست 4100 است.

  باور ندارید؟ با ماشین حساب حساب کنید.

  مشخصاً امروز روز شما نیست. شاید بتونید سوأل آخر رو جواب بدید...

  تمام سعی خودتون رو بکنید. آبروتون در خطره!!!

  پدر ماری، پنج تا دختر داره: 1-Nana 2- Nene 3- Nini 4- Nono.

  اسم پنجمی چیه؟

 جواب: Nunu؟

 نه! البته که نه. اسم دختر پنجم ماری هستش. یک بار دیگه سوأل رو

 بخونید!!!!