ر وزی مردی به سفر میرود و به محض ورود به اتاق هتل ، متوجه میشود که هتل

   به کامپیوتر مجهز است . تصمیم میگیرد به همسرش ایمیل بزند. نامه را مینویسد

   اما در تایپ آدرس دچار اشتباه میشود و بدون اینکه متوجه شود نامه را میفرستد .

   در این ضمن در گوشه ای دیگر از این کره خاکی ، زنی که تازه از مراسم خاک

   سپاری همسرش به خانه باز گشته بود با این فکر که شاید تسلیتی از دوستان یا

   آشنایان داشته  باشد به سراغ کامپیوتر میرود تا ایمیل های خود را چک کند .

   اما پس از خواندن اولین  نامه غش میکند و بر زمین می افتد . پسر او با هول

   وهراس به سمت اتاق مادرش  میرود و مادرش را بر نقش زمین میبیند و در

   همان حال چشمش به  صفحه مانیتور میافتد :       

   گیرنده:  همسرعزیزم                                                                                                                              

   موضوع : من رسیدم                                                                                                                                

  میدونم که از گرفتن این نامه حسابی غافلگیر شدی . راستش آنها اینجا کامپیوتر

  دارند و  هر کس به اینجا میاد میتونه برای عزیزانش نامه بفرسته . من همین الان

  رسیدم و همه  چیز را چک کردم  . همه چیز برای ورود تو رو به راهه . فردا

  میبینمت . امیدوارم سفر  تو هم مثل سفر من بی خطر باشه . وای که چه قدر اینجا

  گرمه!!!