جدیدترین ضرب المثل چینی می‌گوید:

 

  یک ایرانی اگر هواپیمایش سقوط نکند،

 

  از حوادث رانندگی جان سالم به در ببرد،

 

  آلودگی هوا زنده اش بگذارد،

 

   زلزله زیر آوار لهش نکند،

 

   و در گودال وسط چهارراه ناپدید نشود

 

   حتماً از خوشحالی خواهد مرد!!!